การเลือกซื้อพื้นไม้ลามิเนต

7 กุมภาพันธ์ 2020
Posted in Blog
7 กุมภาพันธ์ 2020 exTra_admin
 • ผู้ขายพื้นไม้ลามิเนตมีความเชี่ยวชาญสูงในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  สามารถให้ข้อมูลสินค้าและการบริการติดตั้งอย่างถูกต้องเที่ยงตรงและมีความรับผิดชอบต่อการบริการหลังการขายอย่างแท้จริง
 • ผลิตโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ  ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ  มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  มีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพเป็นที่เชื่อถือในระดับสากล 

ได้แก่
–    CELQ (Certified European Laminate Quality)
–    NAFTA (North American Laminate Flooring Association)
–    EPLF (European Producers of Laminate Flooring)
–    E1  (European Formaldehyde Emission Standards Class 1)
–    PEFC  (The Programme for the Endorsement of Forest Certification)
–    ISO 14025:2006 / IBU (The Institute Construction and Environment e.V.)

 • บุคคลากร เช่น พนักงานขาย  Tehnician หรือ ช่างติดตั้ง มีความรู้ความชำนาญในสินค้าและการติดตั้งเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะให้คำแนะนำและการบริการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้ง  และดำเนินการติดตั้งอย่างปราณีตสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง  ประกอบด้วย
  –    ผิวหน้าแผ่นไม้ลามิเนตมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงขีดข่วนได้เป็นอย่างดี  โดยมีค่าความแข็งแกร่ง (AC) จากน้อยไปหามาก ระหว่าง AC1 ถึง AC5  ซึ่ง Kronotex มีค่าความแข็งแรงสูงสุดในระดับ AC5
  –    Decorative Layer ที่มีคุณภาพสูง  สีไม่ซีดจางในเวลาที่รวดเร็ว
  –    มีพื้นผิวสัมผัสที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติใกล้เคียงไม้จริง
  –    ระบบลิ้นล๊อคมีความแข็งแรง  เพื่อให้การติดตั้งไม้แต่ละแผ่นแน่นสนิท  และลดปัญหาความเสียหายของลิ้นไม้ระหว่างการติดตั้ง
  –    มีบันทึกรายละเอียดการผลิตที่หลังแผ่นไม้ทุกแผ่น  เพื่อให้สามารถระบุวันเวลาที่ผลิตเพื่อแสดงถึงมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตได้อย่างแท้จริง
Contact

Get Connected.

We welcome you to contact us for more information
about any of our products or services.

Let’s Talk About Your Project

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Let’s Talk About Your Idea

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

Let’s Talk About Your Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut.

CALL: 123-456-789

Contact